BOHUŠOVICE - HISTORIE

 • Bohušovice nad Ohří leží nedaleko soutoku Ohře a Labe, tedy nedaleko okresního města Litomeřice. Této krajině se po staletí říkalo Český ráj. Bohuslav Balbín psal v 17. století: „Právem se litoměřická krajina nazývá rájem Čech, vše je zde neobyčejně úrodné, ať máš na mysli plodiny jakéhokoliv druhu, utěšené zahrady, kopce porostlé osením a horské stráně ozdobené vinicemi.“ Ještě v prvních turistických průvodcích v 19. století se stále pro Litoměřicko používal název Český ráj. Českým rájem byla označována také oblast kolem Milešovky, někdy také labské údolí od Litoměřic až k Děčínu. Protože území bylo značně poněmčeno, začala na konci 19. století česká národně uvědomělá společnost zařazovat Český ráj na Turnovsko. Po roce 1945 se pro Litoměřicko začalo používat označení Zahrada Čech.
 • Obyvatelstvo Bohušovic náleželo svým původem k Litoměřicům. Každá vesnice byla původně založená jednou rodinou, která osadu jménem svého stařešiny nazvala. Takže obdržely Bohušovice své jméno od hlavy české rodiny Bohuše. Název našeho města se často zkracuje na Boušovice. Dále se objevují názvy: Buščovici, Bůšovici, Busowicz, Bohusewicz, Bogušovice, Bussowycz, Baussowicze, Bauschow, Bauschowitz, Bauschowicze, Bussowice. Bohušovice se poprvé uvádějí v roce 1854, ale stále se použival název Boušovice. Bohušovice se ustálily od roku 1880. Na počátku dvacátých let 20. století bylo přidáno nad Ohří.

 


BOHUŠOVICE V DATECH

 • 3700 - 3000 pr. Kr. - první archeologické nálezy
 • 6. až 8. století - přesný letopočet založení Bohušovic neznáme, ale můžeme se domnívat, že to mohlo být v těchto letech
 • původní osada stávala na sever a východ od dnešního nádraží
 • 993 - Hrdly jsou poprvé zmiňovány
 • 1057 - nejstarší písemná zmínka o Bohušovicích (ustavení litoměřické kapituly - 1057)
 • 12. století - zřízen hned za můstkem první převoz (tudy tehdy tekla Ohře), prám byl pohybován pouze sochory, dříve se na pramici převáželi jen osoby
 • 1384 - první kostel svatých Prokopa a Mikuláše
 • 14. století - husitské války přečkali Bohušovice bez pohromy, protože společně s Litoměřicemi změnily víru 
 • 1384 - 1590 - na bohoslužby docházeli nebo dojížděli na koních kněží z Doksan
 • 1590 - okolo tohoto roku byla zřízena první fara, zárověň s farou byl jmenován první farář pan Valentin
 • 17. století - za Třicetileté války prožily si Bohušovice peklo již na zemi - drancování, vypalování, znásilňování procházejícími vojsky Sasů nebo Švédů
 • 1634 v září - zde bylo "naše" císařské vojsko, ale chovalo se stejně, kromě vojsk sužoval lid hlad a mor
 • 1643 vojsko již nemělo co plenit
 • 1693 - panská hospoda
 • 1718 - současný kostel postaven proboštem Josefem Mikou
 • 1615 - první škola (je o tom ale v kronice jen nepatrná zmíňka, nic o ní nevíme)
 • 1693 - další zmíňka o škole, což byla škola soukromá, otevřel ji doksanský klášter a vydržoval ji, lidé pomáhali učitele snad živiti, více nevíme
 • 1776 - zřízena škola normální - jednotřídní - více v kronice školy
 • 1833 - 348 obyvatel a 62 čísel popisných
 • 1845 - v bžeznu velká povodeň
 • 1848 - velký požár, vyhořela jižní část města, panská hospoda
 • 1849 - empírový dům č. 1 (byvala panska hospoda)
 • 1850 - byl dokončen železniční most
 • 1850 - 1. června vjel do Bohušovice první vlak
 • 1850 - vlakové nádraží
 • 1866 - vystavěl stát na pahorku Citomíně citadelu, z ní se střílelo směrem k dnešním Novým Kopistům na Prusy
 • 1872 - založen cukrovar za nádražím směr Brňany (zrušen 1950)
 • 1876 - založeni hasiči
 • 1880 - 4. června návštěva Františka Josefa I.
 • 1882 - postavena budova současné školy (druhé patro 1922)
 • 1890 - postavena budova úřadu (druhé patro za 2. světové války)
 • 1890 - první veřejné osvětlení
 • 1895 - 1. listopadu zřízen nový hřbitov (první pohřeb – rodák Jan Mach)
 • 1900 - 8. února zřízen pivovar (zrušen 1952)
 • 1901 - pravidelné zametání ulic městem
 • 1901 - založena mlékárna (funguje i dnes)
 • 1901 - 17. června návstěva Františka Josefa I.
 • 1904 - první obvodní lékař v Bohušovicich MUDr. Karel Kšanda
 • 1905 - zákaz plyvání ve veřejných místnostech, umístění plyvátek (boj proti tuberkuloze)
 • 1906 - první zkušební jízda autobusu (Bohušovice Litoměřicene pravidelná)
 • 1907 - regulační práce na Ohři
 • 1910 - 1771 obyvatel a 194 čísel popisných
 • 1911 - Sokol
 • 1911 - 16. července odhalena socha M. J. Husa
 • 1918 - 29. října zřízen národní výbor a konala se veřejná demonstrace
 • 1919 - první demokratické komunální volby 15. června (starosta JUDr. Vladimír Trebicky)
 • 1920 - 30. března založení firmy Herkules (bývalá horčičárna)
 • 1921 - elektrické osvětlení města
 • 1920 - 30. března první statut města
 • 1922 - doatavěno druhé patro školy
 • 1922 - 1923 - postavena budova Sokolovny
 • 1926 - obecní knihovna (spojením stavajících menších)
 • 1937 - 7. července městský znak
 • 1940 - 8. března kolaudován silniční most
 • 1938 – 1945 - ukryt v Bohušovicích Máchův pomník z Litoměřic
 • 1953 - 13. ledna založeno JZD
 • 1962 - 9. ledna sloučením s JZD Nové Kopisty, Mlékojedy, Keblice a Prosmyky vzniklo JZD Ohře
 • 1955 - první televize v Bohušovicích
 • 1958 - otevření kina
 • 2. pol. 60. let – 1990 - vznikl podnik Zelenina Terezín
 • 1936 - byla postavena dominanta Bohušovic silo
 • 1973 - první panelové sídliště (nižší domy)
 • 1983 - 1986 - druhé panelové sídliště
 • 1984 - obřadní síň
 • 1989 - Poslední motýl – film (část se zde natáčela)
 • 1992 - zřízena kabelová televize
 • 1993 - 1. září návštěva prezidenta Václava Havla
 • 1992 - 1994 - postaveno zdravotní středisko
 • 1994 - 1995 - modernizace vlakového nádraží
 • 1994 - 1995 - plynofikace města
 • 1998 - 5. října druhý status města
 • 1999 - 6. prosince prapor města
 • 2000 - modernizace železničního koridoru (podchod aj.)
 • 2002 - velká povodeň, která zasáhla severní a jihovýchodní část města
 • 2005 - rekonstrukce Husova náměstí
 • 2006 - proběhlo místní referendum o těžbě štěrkopísku, které řeklo ne
 • 2011 - oprava prostoru před nádražím
 • 2012 - 2013 - stavba protipovodňové hráze
 • 2013 - povodeň, úspěšně vyzkoušená protipovodňová zařízení,která v té době byla těsně před dokončením
 • 2018 - skončila dlouholetá knihovnice paní Cibulková, na její místo nastoupila paní Aneta Laubová
 • 2018 - zřízen kruhový objezd v ulicích Masarykova a Tylova (u kina)

Výtah z kroniky Bohušovic nad Ohří - Ivan Kožíšek.

Publikováno: 31.08.2018

Vybíráme z fotogalerie

20.12.2022
FOTO - Vánoční zpívání v kostele