BOHUŠOVICE - HISTORIE

  • Bohušovice nad Ohří leží nedaleko soutoku Ohře a Labe, tedy nedaleko okresního města Litomeřice. Této krajině se po staletí říkalo Český ráj. Bohuslav Balbín psal v 17. století: „Právem se litoměřická krajina nazývá rájem Čech, vše je zde neobyčejně úrodné, ať máš na mysli plodiny jakéhokoliv druhu, utěšené zahrady, kopce porostlé osením a horské stráně ozdobené vinicemi.“ Ještě v prvních turistických průvodcích v 19. století se stále pro Litoměřicko používal název Český ráj. Českým rájem byla označována také oblast kolem Milešovky, někdy také labské údolí od Litoměřic až k Děčínu. Protože území bylo značně poněmčeno, začala na konci 19. století česká národně uvědomělá společnost zařazovat Český ráj na Turnovsko. Po roce 1945 se pro Litoměřicko začalo používat označení Zahrada Čech.
  • Obyvatelstvo Bohušovic náleželo svým původem k Litoměřicům. Každá vesnice byla původně založená jednou rodinou, která osadu jménem svého stařešiny nazvala. Takže obdržely Bohušovice své jméno od hlavy české rodiny Bohuše. Název našeho města se často zkracuje na Boušovice. Dále se objevují názvy: Buščovici, Bůšovici, Busowicz, Bohusewicz, Bogušovice, Bussowycz, Baussowicze, Bauschow, Bauschowitz, Bauschowicze, Bussowice. Bohušovice se poprvé uvádějí v roce 1854, ale stále se použival název Boušovice. Bohušovice se ustálily od roku 1880. Na počátku dvacátých let 20. století bylo přidáno nad Ohří.

 


BOHUŠOVICE V DATECH

Výtah z kroniky Bohušovic nad Ohří - Ivan Kožíšek.

Publikováno: 31.08.2018