Úvod » Fotografie

Povodeň v Bohušovicích 2013

Datum: 24.03.2019, Autor: Ivan Kožíšek

  • povodeň v červnu 2013 dosáhla hladina vody cca o 50 cm níže než v roce 2002
  • tentokrát se voda opět nedostala na náměstí, tedy ani ke škole, ale ani do Bohušovice nad Ohří, protože město je vybveno protipovodňovou hrází
  • více informací o povodních v Bohušovicích nad Ohří pod fotogalerií

iko

Bohušovice nad Ohří povodně

 

  • 10. srpna 2002 začaly stoupat hladiny většiny řek
  • 13. srpna 2002 byla v Bohušovicích vyhlášena evakuace
  • 16. srpna 2002 ve dvě hodiny v noci dosáhla hladina vody maximalni výše (fotbalové hřiště 210 cm)

 

 

Bohušovice nad Ohří v červnu 2013 protipovodnová opatření uchránila před zatopením města.


1. STÁLÁ SYPANÁ HRÁZ

2. STÁLÁ ŽELEZOBETONOVÁ HRÁZ


3. MOBILNÍ HRÁZE