Úvod » Kroužky » Turista

Sportovní a turistický kroužek

KROUŽEK PRO MLADŠÍ DĚTI 
  • určen pro děti 1. a 2. třídy
  • pravidelné schůzky v tělocvičně školy v pátek 15:15 – 16:15
  • družinové děti budeme převádět na kroužek
KROUŽEK PRO STARŠÍ DĚTI 
  • určen pro děti 3., 4. a 5. třídy a děti ze druhého stupně ZŠ
  • pravidelné schůzky v tělocvičně školy v pátek od 13:45 do 15:00
  • družinové děti budou přicházet samostatně
NA KROUŽEK: 
  • sportovní obuv a sportovní oblečení jako na hodinu Tv, pití
NA VÝLET: 
  • sportovní obuv a sportovní oblečení
  • pití a svačinu, pláštěnku, kapesné
  • vše v batohu na záda (ne přes rameno)výlety jezdí mladší a starší děti společně
  • kroužky v pátek před výletem odpadají
  • na výlety se budou děti hlásit a platit předem (formou návratky)

NÁPLŇ KROUŽKŮ 
  • VÝLETY, SPANÍ VE ŠKOLE, SCHŮZKY V TĚLOCVIČNĚ
  • míčové hry - florbal, basketbal, přehazovaná, vybíjená, brenball a další
  • cvičení s hudbou
  • gymnastika - skok přes kozu, hrazda apod.
SCHŮZKY NA NOVÉM MULTIFUNKČNÍM HŘIŠTI VE ŠKOLCE
  • míčové hry - softbal s rukavicemi, fotbal aj.
  • atletika - olympijské kroužkové hry - skok do dálky, rychlý běh aj.
GEOCACHING

Kroužky vede od roku 1998 Mgr. Ivan Kožíšek.