HISTORIE ŠKOLY V BOHUŠOVICÍCH

 • První doklad o škole v kronice Bohušovic sahá do roku 1615. Zdá se ale, že byla při faře již dříve. Kdy tato škola zanikla, není známo. 
 • Další zmíňka v kronice o škole v Bohušovicích je v roce 1693, což byla škola soukromá, otevřel ji doksanský klášter a vydržoval ji, lidé pomáhali učitele snad živiti. Kdo byl prvním učitelem a  co se ve škole učilo nevíme.
 • V roce 1776 byly zrušeny všechny "pokoutní" školy  a byla v souvislosti se snahou zavést povinnou školní docházku zřízena škola normální - jednotřídní. Prvním učitelem této veřejné školy byl Jan Václav Volf ze Šiřejovic. Po něm nastoupil jeho syn, který byl ale po 15 letech v rooce 1807 propuštěn. 17. prosince 1807 nastoupil nový učitel Václav Vranický, který zemřel v roce 1821 v pouhých 41 letech. Na jeho místo přišel z Dolánek Jiří Živec. Po jeho smrti roku 1847 přišel Vilém Hasák ze Štěchovic. Po jeho smrti nastoupil 1. září 1858 Karel Stárek.
 • Roku 1870 byly vydány nové školní zákony na jejichž základě se dostala škola z "rukou duchovenstva" pod dozor státní a byla zvolena první školní rada.
 • První školní knihovna byla založena 1870 učitelem Karlem Stárkem z výnosu dětského divadla. Roku 1875 byla zžízena první veřejná knihovna pro lid, která byla umístěna ve škole. 
 • V této době měla škola jednu třídu, jelikož počet dětí stoupl na 138, byla škola rozšířena o jednu třídu roku 1877. Pro první třídu byla najata místnost v č.p. 5 a mladším výpomocným učitelem jmenován medik Pavel Materna. 3. ledna 1879 začala probíhat výuka ženským ručním pracem zatímní učitelkou Marií Stárkovou. Na podzim roku 1880 po odchodu Pavla Materny byl dosazen podučitel Eugen Kormunda.  
 • Roku 1880 nařídila c.k. okresní školní rada postavit v Bohušovicích novou školu. Podstatně k tomu přispěl řídící učitel Karel Stárek. Bohušovické obecní zastupitelstvo jednohlasně stavbu nové školy schválilo, neboť stará škola se spíše pastoušce podobala a najatá místnost na tom nebyla lépe. Se stavbou nové školy nesouhlasili zástupci Brňan, kteří prý raději o vlastní školu budou usilovat, než aby na stavbu školy v Bohušovicích připláceli. I přes protesty Brňan se škola v Bohušovicích nakonec v letech 1881 - 1882 postavila. Poprvé se v nové budově školy vyučovalo 18. září 1882 a v tomto roce se také škola rozšířila o třetí třídu. V první třídě vyučoval Eugen Kormunda, ve druhé Karel Stárek (stále řídící učitel) a v nové třetí třídě František Stehlíček. 3. května  1886 zemřel řídící učitel Karel Stárek a novým řídícím učitelem se stal František Novák. 
 • Roku 1888 byla založena pokračovací škola hospodářská. Tu v Bohušovicích založila Národní jednota severočeská. Vyučovacími předměty byly počty, český jazyk, hospodářství a měřičství. Hospodářství vyučoval Frrantišek Novák, jazyky František Stehlíček a měřictví Cibybulk a po jeho smrti Alois Krejza. 
 • Čtvrtá třída přibyla roku 1890, pátá roku 1900, šestá roku 1911. Roku 1925 byla škola opět zredukována na čtyřtřídní a roku 1928 se stala opět pětitřídní.
 • V roce 1919 byla v Bohušovicích založena živnostenská pokračovací škola.
 • V roce 1972 byla v Bohušovicích základní devítiletá škola. Po vybudování velké základní školy v Terezíně v roce 1973 byla škola redukována a zachován byl pouze první stupeň. Tento stav platí dodnes. Z páté třídy žáci odcházejí na osmiletá gymnázia do Lovosic nebo Litoměřic, do základních škol v Litoměřicích, Lovosicích, Brozanech a Terezína.
 • Budova dnešní školy byla postavena v letech 1881-1882, viz nápis na kameni u hlavního vchodu do školy. 4. září 1881 byl vysvěcen základní kámen. Stavba byla dokončena 10. září 1882 a vyučovat se začalo 18. září. V roce 1922 bylo přistaveno druhé patro. Šatny a vstupní hala byla přistavena v roce 1997. Druhá budova, kde je zároveň sídlo městského úřadu, knihovna, pošta a restaurace, byla postavena v roce 1890, divadelní sál byl přistaven v roce 1905, druhé patro během druhé světové války.

SOUČASNOST 

 • Dnes se ve škole vyučuje pouze na prvním stupni ZŠ v 1. až 5. třídě. Potom děti přecházejí na jiné školy - osmiletá gymnázia v Lovosicích, Litoměřicích nebo Roudnici nad Labem, do základní školy do Terezína, Brozan a Litoměřic.
 • Škola má dvě budovy, ve kterých se vyučuje - hlavní budovu a budovu městského úřadu, ve které jsou třídy umístěny ve druhém patře.
 • Školní družina je umístěna v samostatné budově asi 150 m od hlavní budovy školy vedle místní fary.
 • Do školní jídelna se přechází do areálu mateřské školy vzdáleného 570 m.
 • Ke škole je připojena i místní mateřská školy.
 • V roce 1996 škola pořídila první počítačovou učebnu. Počítače byly již dvakrát vyměněny. Druhou počítačovou učebnu pořídila školy v roce 2011.
 • Školní multifunkční hřiště v areálu mateřské školy bylo vybudováno v roce 2011.
 • V letech 2012 a 2013 byl upraven prostor v družině, ve kterém byla vybudována tzv. přírodní učebna, která je používána v teplém počasí.
 • Škola je vybavena pěti interaktivními tabulemi (ve škole je pět tříd).
 • Ve škole pravidelně pracuje několik kroužků - Pohybová výchova I. a II., Keramika, Draci, Sportovní a turistický kroužek pro 1-3. třídy a druhý pro děti od 4. třídy.

Výtah z kroniky Bohušovic nad Ohří - Ivan Kožíšek.

Publikováno: 31.08.2018

Vybíráme z fotogalerie

28.05.2021
Pátá třída se Severem