Úvod » Archiv » Školní rok 2018/2019

Školní rok 2018/2019

Září

01.09.2018 - Začátek školního roku

17.09.2018 - Draci ve Lhotsku

26.09.2018 - Den zvířat

Říjen

03.10.2018 - Den bezpečnosti s policií ČR

06.10.2018 - zkrácená výuka do 10:45 (volby)

13.10.2018 - Ukliďme Česko

15.10.2018 - Divadlo Karavana

19.10.2018 - 1. třída program s ekologickým střediskem SEVER, od 10:00 na zahradě MŠ

20.10.2018 - V 10.00 a v 11:00 vystoupení vybraných žáků na vítání občánků

22.10.2018 - Ve 13:00 ve školní družině – STROM REPUBLIKY - 100 let ČSR

24.10.2018 - Zasedání školské rady

Listopad

05.11.2018 - Halloween

08.11.2018 - Konzultační třídní schůzky

19.11.2018 - kino „Planeta Česko“

20.11.2018 - začíná plavecká výuka 3. a 4. třídy

21.11.2018 - od 9:00 fotografování přihlášených žáků

22.11.2018 - pedagogická rada

23.11.2018 - dopravní výchova 4.třída

30.11.2018 - program ekologického střediska SEVER pro 1.třídu

Prosinec

01.12.2018 - Vystoupení sboru

05.12.2018 - Mikuláš ve škole

10.12.2018 - Vystoupení Domova se zvl. režimem Terezín

11.12.2018 - Mobilní planetárium

12.12.2018 - Česko zpívá koledy

12.12.2018 - Balet Louskáček

14.12.2018 - Bruslení v Kalich aréně

21.12.2018 - Kino a besídky

Leden

26.01.2019 - Za Popelkou

Únor

09.02.2019 - 3. školní ples

28.02.2019 - Divadlo Most

Březen

13.03.2019 - Draci do Prahy

14.03.2019 - Pedagogická rada

18.03.2019 - Vědecká show

22.03.2019 - Matematický klokan

26.03.2019 - Školka ve škole

Duben

03.04.2019 - Divadlo ABC

05.04.2019 - Drumbeny

25.04.2019 - Pedagogická rada 13:30

Květen

01.05.2019 - Svátek práce

08.05.2019 - Den vítězství

24.05.2019 - Odpadají oba turistické kroužky

Červen

14.06.2019 - Zápis do ZUŠ

17.06.2019 - Fotografování tříd

21.06.2019 - Rozloučení páťáků u paní starostky

24.06.2019 - Pedagogická rada 13:30

29.06.2019 - Hlavní prázdniny

Červenec

Září