Úvod » Kroužky » Informace o všech kroužcích

Informace o všech kroužcích

Od října 2018 začínají pracovat tyto zájmové kroužky: Keramika pro začátečníky, Keramika pro pokročilé, Sportovně- turistický kroužek pro mladší děti, Sportovně - turistický kroužek pro starší děti a Florball. Všechny přihlášené děti byly do kroužků přijaty. Kroužek Lišáci a Myslivecký kroužek nebude, bohužel, pro malý zájem dětí otevřen. POZOR !!! Kroužky Keramiky začnou z provozních důvodů pracovat až od druhého říjnového týdne. 

Kdy se sejdeme poprvé:

Sportovně- turistický:

pátek 5. 10. 2018 ve 13.45 hodin před školou (3.- 5.třída a starší děti)
pátek 5. 10. 2018 v 15.00 hodin před školou (1. a 2. třída, družinové děti převede ke škole paní vychovatelka)

Keramika – začátečníci: 

pondělí 8. 10. 2018 v 16.00 hodin před budovou MěÚ

Keramika – pokročilí: 

úterý 9. 10. 2018 v 16.00 hodin před budovou MěÚ

Kroužek Florballu pod Sokolem Terezín začal svou pravidelnou činnost už v září, platba přímo u p. uč. Kožíška.

 

Výše úplaty činí pro Keramiku 150,- Kč pro nedružinové děti a 130,- Kč pro děti družinové. Pro Sportovně-turistický kroužek výše úplaty činí 100,- Kč pro nedružinové děti a 80,- Kč pro děti družinové. Úplatu je třeba uhradit bankovním převodem buď měsíčně trvalým příkazem nebo ve dvou splátkách za říjen až prosinec 2018 (do konce října 2018) a za leden až červen 2019 (do konce ledna 2019) na účet školy č. 1004451399/0800 . V poznámce uveďte jméno dítěte, za jaké období a o jaký kroužek se jedná.