Úvod » Kroužky » Informace o všech kroužcích

KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Od října 2019 začínají pracovat tyto zájmové kroužky:

 • Sportovně turistický - starší děti
 • Kdy poprvé: pátek 4. 10. 2019, sraz ve 13.45 před školou

 

 • Sportovně turistický – mladší děti
 • Kdy poprvé: pátek 4. 10. 2019, sraz v 15.00 hodin před školou

 

 • Keramika ( pro malý zájem byly děti sloučeny do jedné skupiny)
 • Kdy poprvé: úterý 15. 10. 2019, sraz v 15.30 hodin před budovou MěÚ

 

 • Výtvarné hraní
 • Kdy poprvé: čtvrtek 17. 10. 2019, sraz v 15.30 hodin před budovou MěÚ

 

 • Myslivecký kroužek
 • Kdy poprvé: pátek 4.10. 2019

(kroužek nepatří pod naši školu, veškeré další informace poskytne pan Jaroslav Čapek na tel. 724 218 392 )

 

cena zájmových kroužků:

 • Keramika a Výtvarné hraní: 130,- Kč na měsíc pro družinové děti, pro ostatní děti 150,- Kč na měsíc
 • Sportovně-turistický: 80,- Kč na měsíc pro družinové děti, pro ostatní děti 100,- na měsíc
 • úhrada je splatná ve dvou termínech: do konce října 2019 (za říjen – prosinec 2019) a do konce ledna 2020 (za leden – červen 2020) nebo trvalým příkazem vždy do 15.dne příslušného měsíce výhradně bezhotovostně na účet školy č. 1004451399/0800, do poznámky uveďte jméno dítěte, za jaký kroužek a období platíte (např. Josef Novák, Keramika, říjen - prosinec)
 • vzhledem k pozdějšímu začátku kroužků Keramika a Výtvarné hraní uhraďte za měsíc říjen pouze poloviční poplatek, tzn. 65,- Kč nebo 75,- Kč

Prosíme o včasnou platbu. Děkujeme.