Úvod » Kroužky » Informace o kroužcích

Informace o kroužcích

ZÁJMOVÉ KROUŽKY (začínají od října 2023):

 
KERAMIKA
  • začátečníci - pondělí 14,00 - 15,00, pokročilí - pondělí 15,15 - 16,15
  • M. Šinfeltová, cena 150,-Kč pro družinové děti, 180,-Kč ostatní

SPORTOVNĚ-TURISTICKÝ KROUŽEK

  • 1.-2. tř. - pátek 14,00 - 15,00, 3.-5. tř. - pátek 15,15 - 16,15
  • I. Kožíšek, cena 100,-Kč pro družinové děti, 120,-Kč ostatní

SOKOL - nebude otevřen pro malý zájem

PĚVECKÝ SBOR

  • středa 18,30 - 19,30, děti od 2.třídy, I. Kožíšek, zdarma

KLUBY

zdarma, financováno z projektu Škola pro život IV

DRÁČATA

  • 2. - 3. třída, úterý 13,40 - 14,40, první schůzka 19.9. L. Matoušovská + Růžena

DRACI

  • 4. - 5. třída, úterý 14,45 - 15,45, první schůzka 19.9., L. Matoušovská + Růžena
AJŤÁCI / 3D tisk
  • 4. - 5. třída, středa 16,00 - 17,00, první schůzka 5.10., J. Krumbholc
BADATEL 
  • 1. - 2. třída, středa 13,45 - 14,45, první schůzka 20.9., I. Krňáková - učitelka z MŠ, dříve vedoucí ekolog. střediska SEVER
ANGLIČTINA HROU
  • 3. - 4. třída, 13,40 - 14,40, první schůzka 20.9., M. Rittichová