Úvod » Kroužky » Informace o všech kroužcích

KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Od října 2019 začínají pracovat tyto zájmové kroužky:

  • ​Sportovně turistický starší děti - pátek, sraz ve 13.45 před školou
  • Sportovně turistický mladší děti - pátek, sraz v 15.00 hodin před školou
  • Keramika - úterý, sraz v 15.30 hodin před budovou MěÚ
  • Výtvarné hraní - čtvrtek, sraz v 15.30 hodin před budovou MěÚ
  • Myslivecký kroužek - pátek, (kroužek nepatří pod naši školu, veškeré další informace poskytne pan Jaroslav Čapek na tel. 724 218 392)

Keramika a Výtvarné hraní: 130,- Kč na měsíc pro družinové děti, pro ostatní děti 150,- Kč na měsíc.

Sportovně-turistický: 80,- Kč na měsíc pro družinové děti, pro ostatní děti 100,- na měsíc.

úhrada je splatná ve dvou termínech: do konce října 2019 (za říjen – prosinec 2019) a do konce ledna 2020 (za leden – červen 2020) nebo trvalým příkazem vždy do 15.dne příslušného měsíce výhradně bezhotovostně na účet školy č. 1004451399/0800, do poznámky uveďte jméno dítěte, za jaký kroužek a období platíte (např. Josef Novák, Keramika, říjen - prosinec)

Vzhledem k pozdějšímu začátku kroužků Keramika a Výtvarné hraní uhraďte za měsíc říjen pouze poloviční poplatek, tzn. 65,- Kč nebo 75,- Kč

Prosíme o včasnou platbu. Děkujeme.