Úvod » Kroužky » Pěvecký kroužek

Pěvecký kroužek

AKTUÁLNĚ

  • vzhledem ke kovidové situaci kroužek nadále pracuje v omezeném režimu - pouze sólisté
  • nebudou zpívat, jen anglická výslovnost, rytmus atd.

 

 

  • VEŠKĚRÁ VYSTOUPENÍ BUDEME ZVAŽOVAT PODLE AKTUÁLNÍ KORONAVIROVÉ SITUACE
  • kroužek bude pro zájemce letos opět zdarma pracovat minimálně od října do prosince
  • vystupovat letos budeme pravděpodobně pouze venku na náměstí v rámci školního jarmarku, ne tedy v kostele, budeme se snažit zajistit alespoň malé pódium
  • veškerá ostatní vystoupení u stromečků, pro seniory atd. možná letos neproběhnou, ale takhle předem je samozřejmě nerušíme