Úvod » Škola » Kontakty » GDPR

Pověřenec GDPR Ing. Jiří Tyšer

  • "S účinností od 1.5.2018 je součástí týmu školy i externě najatý Pověřenec GDPR - Ing. Jiří Tyšer, bývalý dlouholetý ředitel ZŠ a MŠ Litvínov a zkušený lektor funkčního studia ředitelů v oblasti školské legislativy a Zákoníku práce."
  • IČO = 68288620