Úvod » Aktuálně

ZÁPISY do ZŠ a MŠ

ZÁPIS do 1.třídy pro školní rok 2021 – 2022                                  

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády v souvislosti s pandemií koronaviru budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí.

PROSÍM, od 1.4.2021 do 30.4.2021 odevzdejte do školy vyplněnou a podepsanou přihlášku. Přihlášky budou od 20.3.2021 ke stažení na webových stránkách školy (zsbohusovice.cz), vytištěné k vyzvednutí ve škole v kanceláři hospodářky (pondělí, středa, čtvrtek od 7 do 12 hodin) nebo v pekárně na Husově náměstí. Případně vám ji zašleme mailem (napište na mail zsbohusovice@email.cz). Vyplněnou a podepsanou přihlášku (včetně data – od 1.4. do 30.4.2021) můžete od 1.4.2021:

- Poslat poštou na adresu školy

ZŠ Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří

- Poslat datovou schránkou - ID datové schránky: 4fnmbp9

- Předat p. hospodářce (pondělí, středa, čtvrtek od 7 do 12 hodin)

- Předat po předchozí telefonické domluvě i v jiném čase - tel. 774 221 133

- Poslat e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na zsbohusovice@email.cz

- Vložit do poštovní schránky u zadního vchodu školy (do šaten)

Nelze poslat e-mailem pouze fotku nebo scan přihlášky.

PŘILOŽTE prosím kopii rodného listu.

Rozhodnutí o přijetí obdržíte poštou na vámi uvedenou adresu – v případě, že se liší od trvalého bydliště, nezapomeňte v přihlášce doplnit adresu pro doručení.

ODKLADY: Do konce dubna doručte škole stejným způsobem vyplněnou ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY + doporučení odkladu vydané poradenským zařízením (SPC nebo PPP) a dětským lékařem nebo psychologem. (Celkem dvě doporučení.)

Rozhodnutí o odkladu školní docházky obdržíte poštou.

ZÁPIS do MŠ bude v květnu 2021. Více informací na webu MŠ https://www.zsbohusovice.cz/ms/

Děkuji, přeji pevné zdraví.

Bohušovice n.O. dne 8. 3. 2021            Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy

Soubory ke stažení

2021-zapis-info ( PDF 68.2 kB )

2021-zapis-prihlaska ( PDF 66.5 kB )

2021-zapis-odklad ( PDF 83 kB )

2021-zapis-moje-skolni-desatero ( PDF 56.4 kB )

Publikováno: 08.03.2021

Vybíráme z fotogalerie

01.05.2024
Čarodějnice - fotogalerie