Úvod » Aktuálně

Nabídka kroužků

KERAMIKA
 • pondělí 15:30 – 16:30, začátečníci od 1. třídy
 • úterý 15:30 – 16:30, pokročilí
 • vedoucí obou kroužků je Miloslava Šinfeltová
VÝTVARNÉ HRANÍ
 • čtvrtek 15:30 – 16:30, 1. -  5. třída
 • různé výtvarné techniky - kreslení, malování, dolepování, koláže apod.
 • vedoucí kroužku Miloslava Šinfeltová 
SPORTOVNÍ A TURISTICKÝ KROUŽEK
 • pátek 13:45 – 15:00, 3. - 5. třída
 • pátek 15:15 – 16:15, 1. a 2. třída
 • vedoucí obou kroužků je Mgr. Ivan Kožíšek 
 • cena zájmových kroužků: Keramika a Výtvarné hraní 130 Kč na měsíc pro družinové děti, pro ostatní děti 150 Kč na měsíc
 • sportovně-turistický 80 Kč na měsíc pro družinové děti, pro ostatní děti 100 na měsíc
 • úhrada je splatná ve dvou termínech: do konce října 2019  na říjen – prosinec 2019 a do konce ledna 2020 na leden – červen 2020 nebo trvalým příkazem vždy do 15. dne příslušného měsíce výhradně bezhotovostně na účet školy č. 1004451399/0800, do poznámky uveďte jméno dítěte, za jaký kroužek a období platíte (např. Josef Novák, Keramika, říjen - prosinec)
 • prosíme o včasnou platbu

Publikováno: 29.08.2019

Vybíráme z fotogalerie

18.07.2018
Turistický tábor 2018