Úvod » Aktuálně

Možnost pro děti zaměstnanců IZS

Docházka do MŠ, ZŠ u dětí, jejichž rodiče pracují v integrovaných záchranných složkách a ve vybraných profesích (seznam dole):
MŠ - děti mohou docházet do své MŠ bez ohledu na věk, budou testovány (pondělí, čtvrtek).
ZŠ - žáci mohou být v době, kdy bude jejich třída doma na distanční výuce, od rána ve školní družině, kde pro ně bude zajištěn program. Na oběd mohou chodit do ŠJ (oběd musíte přihlásit). Budou testováni (pondělí, čtvrtek).
Prosím, v případě, že využijete tuto možnost, dejte mi co nejdříve vědět. U MŠ paní vedoucí M.Kroufkové.
Příslušnost k vybraným profesím je třeba doložit potvrzením zaměstnavatele.
Školka je tedy otevřena pouze pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání + pro děti rodičů s těmito profesemi..
Děkuji. Lenka Matoušovská
 
Vybrané profese:
- zdravotničtí pracovníci
- pedagogičtí pracovníci zajišťující prezenční výuku v MŠ, ZŠ, ŠD, praktických škol, školských zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu
- zaměstnanci bezpečnostních sborů
- příslušníci ozbrojených sil
- zaměstnanci orgánů veřejného zdraví
- zaměstnanci sociálních služeb
- zaměstnanci Úřadu práce
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ soc. zabezpečení
- zaměstnanci Finanční správy ČR

Publikováno: 07.04.2021

Vybíráme z fotogalerie

01.09.2022
FOTO - 1. třídy - slavnostní zahájení