zotavovací pobyt - 1.A, 1.B a 5. třída

od 07 června 2021

do 11 června 2021