Úvod » Aktuálně

Výsledky dotazníkového šetření

Vážení rodiče, milí žáci,

děkuji za účast v dotazníkovém šetření. Mám radost, že většina dotazníků vyznívá pro školu velmi příznivě. Jak děti, tak rodiče jsou se školou většinou spokojeni. Třídní učitelé byli výborně hodnoceni a mají důvěru dětí. Kladně byla hodnocena také školní družina a vcelku i školní jídelna. Některé nedostatky ve výuce či průměrná hodnocení některých vyučujících jsem řešila individuálně a přistoupila k některým organizačním opatřením. Výsledky šetření jsem řešila pohovory s jednotlivými pedagogy, s vedoucí školní družiny a s vedoucí jídelny. Rozhodla jsem se pro změnu vyučující anglického jazyka v 2.A a ve 3.třídě. Od 1.2.2022 bude vyučovat AJ v 2.A Mgr. Kateřina Hodková a ve 3.třídě Mgr. Jitka Modrová. Nedostatky budu dále řešit zvýšenou kontrolou a opakovaným dotazníkovým šetřením.po 3 měsících. 

Děkuji také většině zaměstnanců za výbornou práci v této nelehké době.

Lenka Matoušovská

Publikováno: 23.01.2022

Vybíráme z fotogalerie

11.03.2019
Masopust