Úvod » TŘÍDY

Webové prezentace tříd 2019/2020

První třída

Třídní učitel Mgr. Kateřina Hodková

Více »

Druhá třída

Třídní učitel Mgr. Bc. Pavla Daňková

Více »

Třetí třída

Třídní učitel Mgr. Jitka Bičovská

Více »

Čtvrtá třída

Třídní učitel Mgr. Ivan Kožíšek

Více »

Pátá třída

Třídní učitel Mgr. Monika Rittichová

Více »

Týdenní plány

aktuální týden všech tříd

Více »