Úvod » Fotografie

TÁBOR OSEČNÁ 3. DEN

Datum: 08.07.2019, Autor: Ivan Kožíšek

  • Další zemi, kterou jsme navštívili při naší cestě kolem světa, bylo Řecko.
  • Ve starověkém Řecku se konaly první olympijské hry. Byly pořádány od 8. stol. př. n. l. do přelomu 4. a 5. stol. n. l. každé čtyři roky v Olympii. Konaly se v srpnu nebo v září k poctě boha Dia. První olympijské hry, o kterých se dochovaly zprávy, se v Olympii uskutečnily roku 776 př. n. l. Tento rok, konkrétně pak 8. červenec, je považován za počátek her i řeckého kalendáře. Legendy a báje však hovoří o sportovních kláních v Olympii, které se konaly mnohem dříve. Během konání olympijských her se dodržoval všeobecný posvátný mír, zvaný ekecheiria („zdržení se rukou od zbraní“). Na půdu Olympie nesměl vstoupit voják se zbraní v ruce. Účastníkům her byla zajištěna volná cesta do Olympie a zpět i přes území nepřátelských států. V době her byly zakázány všechny války a jiné násilné činy. K porušení této dohody došlo jen výjimečně.
  • Stejně jako v Řecku v Olympii jsme si uspořádali táborové olympijské hry. Družstva si vytvořila vlastní vlajku, slavnostně nastoupila, zapálili jsme olympijský oheň a hry začaly.

Vybíráme z fotogalerie

16.10.2022
FOTO - sobotní výlet do Lužné a na Krakovec