Úvod » Kroužky » Pěvecký sbor

První schůzka pěveckého sboru

  • první schůzka sboru bude 12. září 2019 ve 13:45 ve IV. třídě (přízemí hlavní budovy školy)
  • nácvičovat budeme vystoupení v kostele v Bohušovicích nad Ohří
  • pokud bude zájem, sbor bude pokračovat ve své činnosti letos i ve druhém pololetí

Publikováno: 29.08.2019

Vybíráme z fotogalerie

16.04.2019
Pátá třída v Národním muzeu