Úvod » Družina

Platba za školní družinu a kroužky ve školním roce 2021 - 2022

Žádáme rodiče, kteří dosud neuhradili platbu za školní družinu a zájmové kroužky, aby tak učinili co nejdříve.

Platba za ŠD je za měsíce září až prosinec, tedy 400, Kč za dítě. Platba za kroužky je za listopad až prosinec (viz níže). Případné přeplatky za kroužky budou vráceny.

  • výše poplatku je 100,-Kč za každý měsíc, ve kterém bylo dítě alespoň jeden den ve školní družině (viz Řád ŠD)
  • za kroužek Keramika a Výtvarné hraní je třeba uhradit 130,-Kč za družinové dítě a 150,-Kč za dítě, které do ŠD nechodí
  • za kroužek Sportovně-turistický je výše poplatku 80,-Kč za družinové děti a 100,-Kč za dítě, které do družiny nechodí

Publikováno: 15.06.2021

Vybíráme z fotogalerie

31.01.2023
Foto - naše první vysvědčení