Úvod » Aktuálně

Nabídka mysliveckého kroužku

 
Náplň kroužku:
 • schůzky v klubovně Mysliveckého spolku
 • vycházky do přírody, rozvíjení vztahu k přírodě
 • poznávání zvířat a rostlin
 • soutěže
 • dílny = výroby budek, krmítek
 • základy kynologie
 • nácvik bezpečného zacházení a střelby ze vzduchovky
 • dle zájmu i noční pozorování přírody, výlety do obor atd. 
S sebou na kroužek:
 • sportovně turistické oblečení a obutí
 • pití
 • těší se na vás Jaroslav Čapek

Publikováno: 05.09.2019