Mateřská škola Bohušovice nad Ohří

SKŘÍTKOVO PUTOVÁNÍ


Mateřská škola tvoří právní subjekt s místní Základní školou. Využívá slunný a prostorný pavilónový komplex budov, který je obklopen rozsáhlým pozemkem s altánem a herními prvky. Ve školním roce 2011/2012 prošla celá budova kompletní rekonstrukcí (zateplení, barevná fasáda). Mateřská škola má v současné době čtyři oddělení.Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání „SKŘÍTKOVO PUTOVÁNÍ“ je založen na metodách přímých zážitků, dětské zvídavosti a touze objevovat. Probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne, dokáže.

Od roku 2019 se naše Mateřská škola stala partnerskou školou, v rámci projektu "UČÍME SE UČIT SPOLU" v projektu pedagodické fakulty UJEP. Projekt řeší problematiku zkvalitnění pregraduální přípravy studentů — budoucích učitelů na PF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Aktivity projektu jsou zaměřeny na vytváření podmínek pro kvalitní přípravu budoucích učitelů ve všech jejích oblastech s akcentem na inovované reflektované praxe v rámci i nad rámec jejich studijních povinností, na zvyšování kompetencí studentů, na zvyšování kompetencí akademických pracovníků a na oblasti propojování teoretické a praktické přípravy.