Úvod » Aktuálně

Informace k výstražné jednodenní stávce

Vážení rodiče,

Víme, že čekáte na naše stanovisko ke stávce škol, která proběhne v pondělí 27.11.2023. Všechna střediska naší Základní školy a mateřské školy Bohušovice nad Ohří, p.o. podpoří aktivně stávku v případě, že se uskuteční.  Chápeme, že je pro vás složité zajistit hlídání dětí, ale prosíme vás o pochopení.

Opravdu nám nejde o platy učitelů. Závažným problémem je, že není dostatek finančních prostředků na financování nepedagogických pracovníků. Pomocné kuchařky a paní uklízečky mají už nyní mzdy na hranici minimální mzdy. Hrozí jim snížení platů o 2 %. Bez nepedagogických pracovníků nejsme schopni zajistit provoz. Navíc kromě své práce běžně pomáhají s akcemi školy či školky, pomáhají s dozory, doprovázejí nás na výlety a podobně. Vše nezištně. Jsou součástí našich kolektivů.

Druhou věcí je plánované snižování maximálního počtu hodin (PHmaxu), které může škola odučit. V našem případě se může stát, že budeme nuceni spojit současné 1. a 2.třídy. Tedy propustit dva učitele. Obáváme se, že nebudeme moci dělit výuku informatiky a cizích jazyků (například současná 4.třída má 24 žáků). Tato opatření vážně ohrozí kvalitu výuky.

Další věc je snižování počtu asistentů pedagoga, které má přinést další úsporu finančních prostředků. Ve školce i ve škole máme zkušené asistentky pedagoga, které umožňují zaškolení dětí, které mají podpůrná opatření vyššího stupně. Děti s jejich pomocí zvládají běžnou docházku. Navíc jsou asistentky oporou pro pedagogy. Bez nich nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.

Snížit se mají také prostředky určené na nákup učebnic, pomůcek a další vzdělávání učitelů (tzv. ONIV). I tyto změny mohou negativně ovlivnit chod školy.

                 Jsme přesvědčeni, že skutečnou prioritou státu by mělo být kvalitní vzdělání dětí a jejich budoucnost.                     

 

                                                                                           Zaměstnanci Základní školy a mateřské školy Bohušovice nad Ohří,    

                                                                                                                                příspěvková organizace 

Publikováno: 14.11.2023

Vybíráme z fotogalerie

06.12.2022
FOTO - mikulášská nadílka