Úvod » Aktuálně

Hodnocení žáků ve 2.pololetí

Hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Na základě Vyhlášky č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 vydávám toto nařízení ředitelky školy:

Nařízení ředitelky školy k hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.

  1. Žáci budou na vysvědčení hodnoceni známkou.
  2. Základ známky budou tvořit podklady získané v druhém pololetí v době do 10. března 2020.
  3. Na známku mohou mít vliv další podklady, ale pouze podpůrně. Na výsledné známce se mohou projevit pouze pozitivně, tedy známku zlepšit.

Jedná se o následující podklady :

a) práce vykonávaná v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, hodnotí se především snaha žáků o pravidelnou práci a odevzdávání úkolů vyučujícím

b) podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin

c) známka na vysvědčení z 1. pololetí školního roku 2019/2020

 

Hodnocení výsledků vzdělávání a uzavření klasifikace bude ukončeno v úterý 23. 6. 2020 ve 13 hodin. Pedagogická rada proběhne 23. 6. 2020 ve 13,30 hodin.

Absence se započítává do 10. 3. 2020, včetně.

Vysvědčení žákům bude předáno dne 30. 6. 2020.

 

V Bohušovicích nad Ohří dne 21. 5. 2020                                                                       Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy

 

Publikováno: 21.05.2020

Vybíráme z fotogalerie

09.02.2022
FOTO - turisti v Národním muzeu