Úvod » Aktuálně

ZAHAJENÍ PROVOZU MŠ

11 května 2020

Mateřská škola se otevírá v pondělí 11. 5. 2020, docházka je dobrovolná

  • vzhledem k zamezení kontaktu dětí z různých tříd při ranním a odpoledním slučování bude provoz omezen od 6:30 do 16:00
  • děti budou celý den v kolektivu své kmenové třídy a to po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení

 

RIZIKOVÉ FAKTORY

Prosíme o zvážení rizikových faktorů, které naplňuje jakákoliv osoba, i osoba žijící ve společné domácnosti.

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje středně závažné i závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze (vysoký krevní tlak)

4. porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě ) steroidy, HIV apod,..,

b) při protinádorové léčbě,

c) po trasplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. těžká obezita ( BMI nad 40kg/m°2)

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Zákonný zástupce dítěte předloží v MŠ povinně prohlášení, bez kterého nebude dítě přijato: (viz. Tiskopis ke stažení v příloze na webové stránce MŠ nebo jej obdržíte před vstupem do MŠ)

· písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

· písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, či jiné známky onemocnění ...)

 

POHYB PŘED MŠ

· zákaz shromažďování osob před MŠ

· dodržovat rozestupy 2 m na vyznačených značkách na chodníku (rodič+dítě)

· pro všechny osoby platí povinnost zakrytí úst a nosu

· vstup do šaten max. 3 osoby s dítětem

 

PŘÍCHOD DO MŠ

· odevzdání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

· doprovázející osoba se po MŠ pohybuje vždy v roušce

· ranní filtr proběhne v hlavní chodbě pro třídy A, B a C a na třídě D

· děti a pedagogičtí pracovníci roušky v prostorách školy roušku nosit nemusí

(pedagog nosí roušku v případě kontaktu s dospělou osobou)

· použitá rouška, kterou dítě mělo při vstupu do MŠ bude odnesena doprovázející osobou

· v šatnách se mohou pohybovat max. 3 dospělé osoby s dětmi a mezi s sebou dodržovat vzájemný odstup

· neprodleně po převlečení a přezutí si pod dohledem rodiče, dítě umyje ruce mýdlem a vodou a to po dobu 20 až 30sekund, použije jednorázové papírové ručníky, které vhodí do odpadkového koše umístěné v umývárně

· doprovod předá dítě učitelce na své třídě a neprodleně opustí budovu MŠ

 

CO POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ

· 1 čistou roušku uloženou v uzavřeném igelitovém sáčku (označeno jménem) pro případ výskytu nákazy umístěnou navrchu šatních přihrádek

· dostatek vhodného oblečení pro převážně maximální pobyt venku a minimální pobyt ve třídě

· nepromokavé boty, gumáky, pláštěnku

· pokrývku hlavy

 

V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19

· v případě některých možných příznaků COVID-19 bude dítě umístěno do samostatné místnosti (kancelář) s vlastní čistou rouškou s dohledem dospělé osoby

· okamžitě bude kontaktován zákonný zástupce a spádová hygienická stanice

· celá třída si nasadí roušku, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného dítěte

· v případě možnosti odvede učitelka ostatní děti z místnosti na školní zahradu

· v případě výskytu nákazy COVID-19 se budeme řídit doporučenými postupy hygienické stanice

· v případě návratu dítěte po nemoci, při projevech alergie, apod. budeme vyžadovat potvrzení lékaře, že je dítě zdravé

Vybíráme z fotogalerie

28.05.2019
Nová Ves 2. a 4. třída