Ředitelské volno

15 listopadu 2019

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA
dne 15. 11. 2019
Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a po projednání s radou města vyhlašuji v pátek 15. 11. 2019 ředitelské volno. Pedagogický sbor se bude v průběhu dne školit. Školní družina bude uzavřena. Školní jídelna může žákům školy poskytnout oběd pouze bez nároku na dotaci. Mateřská škola má běžný provoz. Výuka žáků ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY beze změn.

V Bohušovicích nad Ohří 18. 10. 2019 Mgr. Lenka Matoušovská ředitelka školy