Podřipský Betlém Bechlín

08 listopadu 2019

  • III. a IV. třída - exkurze Podřipský Betlém Bechlín
  • sraz u školy v 7:45, návrat k jídelně ve 13:00, cena – 230 Kč
  • návštěva komentované prohlídky Podřípského betlému
  • dílny - výroba modrotisku - úžasná a velmi stará technika dekorování plátna, nedávno zapsaná na seznam UNESCO a výroba tlačeného perníku do dřevěných forem, ukázka výroby figurky z kukuřičného šustí
  • s sebou - svačinu, pití, psací potřeby, kapesné