Základní škola Bohušovice nad Ohří

Hledat

Přejdi na obsah

HISTORIE ŠKOLY V BOHUŠOVICÍCH

dokumenty

HISTORIE

 • První doklad o škole v Bohušovicích sahá do roku 1615 a je v „Knize odpočtu zaduší Boušovského. Zdá se ale, že byla při faře již dříve. Kdy tato škola zanikla, není známo. Další zmíňka v kronice o škole v Bohušovicích je v roce 1693. V roce 1776 (dle farní kroniky) byla v souvislosti se snahou zavést povinnou školní docházku zřízena škola jednotřídní, jejím prvním učitelem byl Jan Vaclav Volf, patronem školy byl opat premonstratů na Strahově.
 • Druhá třída byla otevřena roku 1876, třetí roku 1883, čtvrtá roku 1890, pátá roku 1900, šestá roku 1911. Roku 1925 byla škola opět zredukována na čtyřtřídní a roku 1928 se stala opět pětitřídní.
 • Roku 1888 byla založena pokračovací škola hospodářská. Tu v Bohušovicích založila Národní jednota severočeská. Vyučovacími předměty byly počty, český jazyk, hospodářství a měřičství.
 • V roce 1919 byla v Bohušovicích založena živnostenská pokračovací škola.
 • V roce 1972 byla v Bohušovicích základní devítiletá škola. Po vybudování velké základní školy v Terezíně v roce 1973 byla škola redukována a zachován byl pouze první stupeň. Tento stav platí dodnes. Z páté třídy žáci odcházejí na osmiletá gymnázia do Lovosic nebo Litoměřic, do základních škol v Litoměřicích, Lovosicích, Brozanech a Terezína.
 • Budova dnešní školy byla postavena v letech 1881-1882, viz nápis na kameni u hlavního vchodu do školy. 4. září 1881 byl vysvěcen základní kámen. Stavba byla dokončena 10. září 1882 a vyučovat se začalo 18. září. V roce 1922 bylo přistaveno druhé patro. Šatny a vstupní hala byla přistavena v roce 1997. Druhá budova, kde je zároveň sídlo městský úřad, knihovna, pošta a restaurace, byla postavena v roce 1890, divadelní sál byl přistaven v roce 1905, druhé patro během druhé světové války.


SOUČASNOST

 • Dnes se ve škole vyučuje pouze na prvním stupni ZŠ v 1. až 5. třídě. Potom děti přecházejí na jiné školy - osmiletá gymnázia v Lovosicích, Litoměřicích nebo Roudnici nad Labem, do základní školy do Terezína, Brozan a Litoměřic.
 • Škola má dvě budovy, ve kterých se vyučuje - hlavní budovu a budovu městského úřadu, ve které jsou třídy umístěny ve druhém patře.
 • Školní družina je umístěna v samostatné budově asi 150 m od hlavní budovy školy vedle místní fary.
 • Do školní jídelna se přechází do areálu mateřské školy vzdáleného 570 m.
 • Ke škole je připojena i místní mateřská školy.
 • V roce 1996 škola pořídila první počítačovou učebnu. Počítače byly již dvakrát vyměněny. Druhou počítačovou učebnu pořídila školy v roce 2011.
 • Školní multifunkční hřiště v areálu mateřské školy bylo vybudováno v roce 2011.
 • V letech 2012 a 2013 byl upraven prostor v družině, ve kterém byla vybudována tzv. přírodní učebna, která je používána v teplém počasí.
 • Škola je vybavena pěti interaktivními tabulemi (ve škole je pět tříd).
 • Ve škole pravidelně pracuje několik kroužků - Pohybová výchova I. a II., Keramika, Draci, Sportovní a turistický kroužek pro 1-3. třídy a druhý pro děti od 4. třídy.


Výtah z kroniky Bohušovic nad Ohří - Ivan Kožíšek.budova MÚ v Bohušovicích v roce 1912

náměstí v Bohušovicích v roce 1913

náměstí v Bohušovicích v roce 1915

náměstí v Bohušovicích v roce 1934

náměstí v Bohušovicích v roce 1948

vítejte | fotografie | dokumenty | akce školy | třídy | kroužky | odl. pracoviště | kontakty | Mapování stránky


Pod nabídky:


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku