Základní škola Bohušovice nad Ohří

Hledat

Přejdi na obsah

HISTORIE BOHUŠOVIC NAD OHŘÍ

dokumenty

 • Bohušovice nad Ohří leží nedaleko soutoku Ohře a Labe, tedy nedaleko okresního města Litomeřice. Této krajině se po staletí říkalo Český ráj.
 • Bohuslav Balbín psal v 17. století: „Právem se litoměřická krajina nazývá rájem Čech, vše je zde neobyčejně úrodné, ať máš na mysli plodiny jakéhokoliv druhu, utěšené zahrady, kopce porostlé osením a horské stráně ozdobené vinicemi.“
 • Ještě v prvních turistických průvodcích v 19. století se stále pro Litoměřicko používal název Český ráj. Českým rájem byla označována také oblast kolem Milešovky, někdy také labské údolí od Litoměřic až k Děčínu. Protože území bylo značně poněmčeno, začala na konci 19. století česká národně uvědomělá společnost zařazovat Český ráj na Turnovsko. Po roce 1945 se pro Litoměřicko začalo používat označení Zahrada Čech.
 • Obyvatelstvo Bohušovic náleželo svým původem k Litoměřicům. Každá vesnice byla původně založená jednou rodinou, která osadu jménem svého stařešiny nazvala. Takže obdržely Bohušovice své jméno od hlavy české rodiny Bohuše. Název našeho města se často zkracuje na Boušovice. Dále se objevují názvy: Buščovici, Bůšovici, Busowicz, Bohusewicz, Bogušovice, Bussowycz, Baussowicze, Bauschow, Bauschowitz, Bauschowicze, Bussowice. Bohušovice se poprvé uvádějí v roce 1854, ale stále se použival název Boušovice. Bohušovice se ustálily od roku 1880. Na počátku dvacátých let 20. století bylo přidáno nad Ohří.


BOHUŠOVICE V DATECH

 • první archeologické nálezy - 3700 - 3000 pr. Kr.
 • nejstarší písemná zmínka o Bohušovicích se váže k ustavení litoměřické kapituly - 1057
 • první kostel - 1384
 • panská hospoda - 1693 – 1848 (vyhorela)
 • současný kostel - 1718
 • první škola - 1615
 • velká povodeň - březen 1845
 • velký požár (vyhořela jižní část města) - 1848
 • empírový dům č. 1 (byvala panska hospoda) - 1849
 • železniční most a první vlak - 1. června 1850
 • vlakové nádraží - 1850
 • cukrovar (za nádražím směr Brňany) - 1872 - 1950
 • hasiči - 1876
 • návštěva Františka Josefa I. - 4. června 1880
 • současná škola (budova) - 1882 (druhé patro 1922)
 • budova úřadu - 1890 (druhé patro za 2. sv. války)
 • první veřejné osvětlení - 1890
 • hřbitov (první pohřeb – rodák Jan Mach) - 1. listopadu 1895
 • pivovar - 8. února 1900 - 1952
 • pravidelné zametání ulic městem - 1901
 • mlékárna - 1901 - dodnes
 • návstěva Františka Josefa I. - 17. června 1901
 • první obvodní lékař v Bohušovicich - 1904, MUDr. Karel Kšanda
 • zákaz plyvání ve veřejných místnostech, umístění plyvátek - 1905 (boj proti tuberkuloze)
 • první zkušební jízda autobusu (Boh - Ltm) - 1906 (ne pravidelná)
 • Sokol - 1911
 • socha M. J. Husa - 16. července 1911
 • národní výbor a veřejná demonstrace - 29. října 1918
 • první demokratické komunální volby - 15. června 1919 (starosta JUDr. Vladimír Trebicky)
 • založení firmy Herkules (dnešní horčičárna) - 30. března 1920
 • elektrické osvětlení města - 1921
 • první statut města - 30. března 1920
 • Sokolovna - 1922 - 1923
 • obecní knihovna (spojením stavajících menších) - 1926
 • městský znak - 7. července 1937
 • silniční most - 8. března 1940 (kolaudován)
 • Máchův pomník z Ltm – ukryt v Bohušovicích - 1938 – 1945
 • založení JZD - 13. ledna 1953
 • JZD Ohře - 9. ledna 1962 (sloučení s JZD Nové Kopisty, Mlékojedy, Keblice a Prosmyky)
 • první televize v Bohušovicích - 1955
 • otevření kina - 1958
 • Zelenina Terezín, dnes Taroko s.r.o. Praha - 2. pol. 60. let – 1990 - dodnes
 • silo – 1969
 • první panelové sídliště - 1973
 • druhé panelové sídliště - 1983 - 1986
 • obřadní síň - 1984
 • Poslední motýl – film (část se zde natáčela) – 1989
 • kabelová televize - 1992
 • návštěva prezidenta Václava Havla - 1. září 1993
 • zdravotní středisko - 1992 - 1994
 • modernizace vlakového nádraží - 1994 - 1995
 • plynofikace - 1994 - 1995
 • druhý status města - 5. října 1998
 • prapor města - 6. prosince 1999
 • modernizace železničního koridoru (podchod aj.) - 2000
 • velká povodeň - 2002
 • rekonstrukce Husova náměstí - 2005
 • místní referendum o těžbě štěrkopísku - NE - 2006
 • oprava prostoru před nádražím - 2011
 • stavba protipovodňové hráze - 2012 - 2013
 • povodně 2013 - úspěšně vyzkoušená protipovodňová zařízení


Výtah z kroniky Bohušovic nad Ohří - Ivan Kožíšek.


vítejte | fotografie | dokumenty | akce školy | třídy | kroužky | odl. pracoviště | kontakty | Mapování stránky


Pod nabídky:


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku