Základní škola Bohušovice nad Ohří

Hledat

Přejdi na obsah

HISTORIE ŠKOLY V BOHUŠOVICÍCH

dokumenty

  • První doklad o škole v Bohušovicích sahá do roku 1615 a je v „Knize odpočtu zaduší Boušovského. Zdá se ale, že byla při faře již dříve. Kdy tato škola zanikla, není známo. Další zmíňka v kronice o škole v Bohušovicích je v roce 1693. V roce 1776 (dle farní kroniky) byla v souvislosti se snahou zavést povinnou školní docházku zřízena škola jednotřídní, jejím prvním učitelem byl Jan Vaclav Volf, patronem školy byl opat premonstratů na Strahově.
  • Druhá třída byla otevřena roku 1876, třetí roku 1883, čtvrtá roku 1890, pátá roku 1900, šestá roku 1911. Roku 1925 byla škola opět zredukována na čtyřtřídní a roku 1928 se stala opět pětitřídní.
  • Roku 1888 byla založena pokračovací škola hospodářská. Tu v Bohušovicích založila Národní jednota severočeská. Vyučovacími předměty byly počty, český jazyk, hospodářství a měřičství.
  • V roce 1919 byla v Bohušovicích založena živnostenská pokračovací škola.
  • V roce 1972 byla v Bohušovicích základní devítiletá škola. Po vybudování velké základní školy v Terezíně v roce 1973 byla škola redukována a zachován byl pouze první stupeň. Tento stav platí dodnes. Z páté třídy žáci odcházejí na osmiletá gymnázia do Lovosic nebo Litoměřic, do základních škol v Litoměřicích, Lovosicích, Brozanech a Terezína.
  • Budova dnešní školy byla postavena v letech 1881-1882, viz nápis na kameni u hlavního vchodu do školy. 4. září 1881 byl vysvěcen základní kámen. Stavba byla dokončena 10. září 1882 a vyučovat se začalo 18. září. V roce 1922 bylo přistaveno druhé patro. Šatny a vstupní hala byla přistavena v roce 1997. Druhá budova, kde je zároveň sídlo městský úřad, knihovna, pošta a restaurace, byla postavena v roce 1890, divadelní sál byl přistaven v roce 1905, druhé patro během druhé světové války. Školní multifunkční hřiště bylo vybudováno v roce 2011.

Výtah z kroniky Bohušovic nad Ohří - Ivan Kožíšek.náměstí v Bohušovicích v roce 1913

náměstí v Bohušovicích v roce 1948

náměstí v Bohušovicích v roce 1934

náměstí v Bohušovicích v roce 1915

budova MÚ v Bohušovicích v roce 1912

vítejte | fotografie | dokumenty | akce školy | třídy | kroužky | odl. pracoviště | kontakty | minulé roky | Mapování stránky


Pod nabídky:


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku